Отказ от отговорност

Този сайт не предоставя медицински съвети!

Този сайт, както и информацията, която той съдържа, не са опит да се практикува медицина.

Посещението на настоящия сайт не установява отношения лекар-пациент.

Всеки човек следва да се консултира с квалифициран специалист за получаването на медицински съвет, както и за дискусия на здравословното му състояние.

Макар информацията в настоящия сайт да е подбрана, така че да бъде възможно най-точна, сайтът не претендира за всеобхватност по темата, както и за безупречна достоверност на цялата съдържаща се в него информация.

Информацията на настоящия сайт не е предназначена, за да замести съветите на личния Ви лекар, както и не предявява претенции да може да предостави диагноза, лечение или превенция на дадено физическо или психическо заболяване или състояние.

Всеки посетител на сайта следва да обсъди прочетената информация с личния си лекар или доставчик на здравни услуги, който да прецени какво е най-добре да се направи за всеки отделен човек.

Целта на цялата информация на настоящия сайт е единствено да предостави общи познания, като тя не представлява заместител на медицинския съвет, нито източник на методи на лечение за каквото и да е заболяване или състояние.

Информацията на този сайт е предоставена в обобщен вид само и с единствената цел да подобри и обогати разбиранията и познанията на читателя и отразява личния ми опит в областта на храненето, холистичните и алтернативни методи на лечение. Следователно тази информация не следва да бъде разглеждана като цялостна, изчерпателна и безпогрешна, както и не следва да бъде използвана вместо посещение, обаждане или консултация при личния лекар или друго, предоставящо здравни грижи лице.

Не препоръчвам самодиагностиката и самолечението на здравословни проблеми.

Информацията, придобита чрез посещение на сайта не е изчерпателна и не обхваща всички заболявания и физически и психически състояния, заболявания, симптоми, както и тяхното лечение. Ако имате каквито и да е въпроси по отношение на собственото си здраве, най-разумно е своевременно да се консултирате с личния си лекар или лицето, предоставящо Ви здравни услуги.

Никога не трябва да пренебрегвате лекарския съвет или да отлагате посещението при специалист заради информация прочетена тук.