Авторско право

Съдържанието на сайта Crunchy Paleo – текстовете, снимките и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на автора – Десислава Борисова-Писке.

По смисъла на гореспоменатия закон информацията в Crunchy Paleo не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на автора.