2 Comments

  1. Pam

    Какво му липсва/му е в повече на тестото, за да е толкова “чупливо”, че да не може да се направи нито една извивка?

    • Dessy

      Най-вероятно е твърде сухо (много брашно и/или малко течност). Надморската височина също влияе на консистенцията на тестата – колкото по-голяма е надморската височина, толкова повече течност ще е нужна, за да се оформи хубаво тесто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *