One Comment

  1. Валерия Александрова

    Много полезен тест! Наистина АИП ми се отрази чудесно – три месеца! И още толкова реинтродукция. Благодаря за помощта, Деси!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *